Plany publikacji skanów akt stanu cywilnego w I półroczu 2013 r.

Szanowni użytkownicy,

pod koniec 2012 r., realizując program digitalizacji materiałów archiwalnych z zasobu polskich i zagranicznych archiwów, zatwierdzony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, wykonaliśmy skany mikrofilmów pochodzących z zasobu ponad 20 polskich archiwów. 

W tym roku koncentrujemy się na ich publikacji na stronie www.szukajwarchiwach.pl.

W pierwszym półroczu 2013 r. planujemy opublikować ponad 2,3 miliona skanów w dwóch turach – w marcu i czerwcu. W załączeniu lista archiwów, z zasobu których pochodzą zdigitalizowane materiały, wraz z podaniem numeru i nazwy zespołu. Z uwagi na trwające jeszcze prace porządkowe nad całością ogromnego materiału nie jesteśmy w stanie na tym etapie podać konkretnych sygnatur. Zastrzegamy sobie prawo do nieznacznej korekty tych zestawień. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszej stronie.

  • Pobierz listę zespołów, które planujemy udostępnić online do czerwca 2013 >>